Naslovna strana > Kvalifikacije u CKO
Uvod

Crnogorski kvalifikacioni okvir (CKO) je instrument koji omogućava usklađivanje, poređenje, razvoj i razumijevanje kvalifikacija i njihovih međusobnih odnosa.   Kvalifikacija je isprava u kojoj se navode znanje, vještine i kompetencije (nivo nezavisnosti i odgovornosti) koje su pojedincima potrebne za formalno priznavanje njihovog učenja. To nije program putem kojeg se stiče znanje, niti je to dokaz o prisustvu. Kvalifikacija se dodjeljuje nakon uspješnog pokazivanja zahtjevanog nivoa učinka (tj. uključuje provjeru).

 

Jedna od svrha CKO je da olakša razumijevanje odnosa između kvalifikacija i načina ostvarivanja prohodnosti i napredovanja od jedne ka drugoj.

 

Ovaj odjeljak CKO vebsajta sadrži informacije o kvalifikacijama u sklopu CKO. On pruža sredstva za pretragu i prepoznavanje kvalifikacija:

  • Na određenom nivou CKO – na primjer, sve kvalifikacije nivoa III;
  • U određenom sektoru ili oblasti učenja – na primjer, kvalifikacije u turizmu ili humanističkim naukama;
  • Koje u svom sastavu imaju određene jedinice – na primjer, jedinice za kompjuterski dizajn;
  • Prema tipu  - “kvalifikacije nivoa obrazovanja” koje vode ka diplomi, “stručne kvalifikacije” ili “ostale” kvalifikacije koje vode ka sertifikatu;
  • Prema mješavini gore navedenih kategorija – na primjer, sve kvalifikacije u poljoprivredi, nivoa VI.

 

Uz ove glavne kategorije, sistem će takođe prikazivati važne informacije o odabranim kvalifikacijama, na primjer:

  • Broj kredita koji se mogu prenijeti u sklopu kvalifikacije;
  • Ulazni preduslovi;
  • Šanse za prohodnost (i za buduće studiranje i u poslu);
  • Jedinice od kojih je kvalifikacija sačinjena – ovo je korisno radi detaljnijeg sagledavanja šta je potrebno naučiti i kako postojeće iskustvo i kvalifikacije mogu biti relevantni;

 

Putem kombinovanja informacija iz ovog odjeljka o sistemu CKO sa onima iz odjeljka o organizatorima, moguće je prepoznati lokacije raznih organizatora koji nude kurseve i provjeru koja vodi ka ovim kvalifikacijama. Naravno, možete odlučiti da studirate na drugi način, putem interneta, na radnom mjestu ili na neki drugi način. Način na koje se učenje odvija nije specifikovan za kvalifikacije u sklopu CKO, ali vas mora ispitivati licencirani ispitivač.