Pretraga

Naslovna strana > Pretraga
28.04.2023.
VI sjednica Sektorske komisije za saobraćaj i komunikacije

VI sjednica Sektorske komisije za saobraćaj i komunikacije održana je 25. aprila 2023. godine u Ministarstvu prosvjete.

 

Sektorska komisija razmotrila je inicijativu za razvijanje kvalifikacije nivoa obrazovanja Doktor nauka - Saobraćaj i transport (nivo VIII) čiji je predlagač Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore. Članovi Sektorske komisije jednoglasno su dali pozitivno mišljenje o navedenoj inicijativi i uputili je Savjetu za kvalifikacije na dalje razmatranje.

 

Članovi Komisije razmotrili su standarde kvalifikacija nivoa obrazovanja Tehničar/Tehničarka drumskog saobraćaja (nivo IV1) i Vozač/Vozačica motornog vozila (nivo III). Standard kvalifikacije nivoa obrazovanja Tehničar/Tehničarka drumskog saobraćaja urađen je na osnovu standarda stručnih kvalifikacija: Tehničar/Tehničarka za transport tereta u drumskom saobraćaju, Tehničar/Tehničarka za prevoz putnika u drumskom saobraćaju, Tehničar/Tehničarka za bezbjednost drumskog saobraćaja, Tehničar/Tehničarka za logistiku i intermodalni transport, Vozač/Vozačica motornog vozila za transport tereta, Vozač/Vozačica motornog vozila za prevoz putnika i Pomoćnik/Pomoćnica u drumskom saobraćaju. Na osnovu ovog standarda kvalifikacije nivoa obrazovanja biće urađen obrazovni program Tehničar drumskog saobraćaja (nivo IV1). Na osnovu standarda kvalifikacije nivoa obrazovanja Vozač/Vozačica motornog vozila (nivo III), koji je urađen na osnovu standarda stručnih kvalifikacija: Vozač/Vozačica motornog vozila za transport tereta, Vozač/Vozačica motornog vozila za prevoz putnika i Pomoćnik/Pomoćnica u drumskom saobraćaju, biće urađen obrazovni program Vozač motornog vozila (nivo III).

 

Nakon razmatranja, članovi Sektorske komisije jednoglasno su dali pozitivno mišljenje o navedenim standardima kvalifikacija nivoa obrazovanja i uputili ih Savjetu za kvalifikacije na dalje razmatranje.

Opširnije
11.04.2023.
XIII sjednica Sektorske komisije za inženjerstvo i proizvodne tehnologije

XIII sjednica Sektorske komisije za inženjerstvo i proizvodne tehnologije održana je 10. aprila 2023. godine u Ministarstvu prosvjete.

 

Članovi Sektorske komisije razmotrili su sledeće standarde zanimanja iz podsektora Mašinstvo: Zavarivač/Zavarivačica (nivo III), Bravar/Bravarka (nivo III) i Pomoćnik/Pomoćnica bravara (nivo II). Na osnovu navedenih standarda zanimanja i istoimenih standarda stručnih kvalifikacija biće urađen obrazovni program Bravar-Zavarivač (nivo III).

 

Sektorska komisija dala je pozitivno mišljenje o navedenim standardima zanimanja i uputila ih Savjetu za kvalifikacije na dalje razmatranje.

Opširnije
22.03.2023.
XIII sjednica Sektorske komisije za zdravstvo i socijalnu zaštitu

XIII sjednica Sektorske komisije za zdravstvo i socijalnu zaštitu održana je 21. marta 2023. godine u Ministarstvu prosvjete.  

 

Sektorska komisija razmatrala je standard stručne kvalifikacije Saradnik/Saradnica u socijalnoj inkluziji (nivo IV1) iz podsektora Socijalna zaštita. Standard stručne kvalifikacije Saradnik/Saradnica u socijalnoj inkluziji (nivo IV1) urađen je na osnovu istoimenog standarda zanimanja. Na osnovu ovog standarda stručne kvalifikacije biće urađen program obrazovanja Saradnik u socijalnoj inkluziji (nivo IV1).

 

Nakon razmatranja, članovi Sektorske komisije jednoglasno su dali pozitivno mišljenje o navedenom standardu stručne kvalifikacije i uputili ga Savjetu za kvalifikacije na dalje razmatranje.

Opširnije