Naslovna strana > Kontakt

Ivana Mrvaljević

Telefon: +382 20 410 146

E-mail: ivana.mrvaljevic@mpni.gov.me

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija 

Vaka Đurovića b.b, 81000 Podgorica, Crna Gora 

 

Mr Julka Ostojić 

Telefon: +382 20 410 172

E-mail: julka.ostojic@mpni.gov.me

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija 

Vaka Đurovića b.b, 81000 Podgorica, Crna Gora 

 

Vesna Gajević

Telefon: +382 20 410 111

E-mail: vesna.gajevic@mpni.gov.me

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija 

Vaka Đurovića b.b, 81000 Podgorica, Crna Gora 

 

Milica Petković

Telefon: +382 20 410 122

E-mail: milica.petkovic@mpni.gov.me

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija 

Vaka Đurovića b.b, 81000 Podgorica, Crna Gora 

 

Stanka Marković

Telefon: +382 20 410 179

E-mail: stanka.markovic@mpni.gov.me

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija

Vaka Đurovića b.b, 81000 Podgorica, Crna Gora