Informacije o CKO

Naslovna strana > Informacije o CKO
04.05.2011.
Animirani klip o Crnogorskom kvalifikacionom okviru

Animirani klip

Opširnije
01.09.2010.
Crnogorski kvalifikacioni okvir (CKO)
Sistem kvalifikacija koji stvarno funkcioniše!

Svijet u kojem živimo i radimo neprestano se mijenja. Neki bi mogli da kažu da promjena ima previše i da se isuviše brzo dešavaju. Drugi pozdravljaju promjene i mogućnosti koje one za sobom povlače. Ako se osvrnemo na život koji je za nama, bilo da smo mlađi ili stariji, vidjećemo da smo svi iskusili nova dešavanja: porast korišćenja kompjutera i interneta, mobilnih telefona, sajtova za društveno umrežavanje itd. Novi su načini kupovine roba i usluga, kao na primjer elektronske rezervacije avio-karata i hotelskog smještaja, elektronsko bankarstvo i mnoštvo sajtova za informisanje preko interneta – od toga gdje se mogu naći najbolji spa objekti ili osiguranje, pa do toga gdje otići na odmor ili kupiti automobil. Na radnom mjestu, mijenja se način na koji obavljamo svoj posao, dijelom kao rezultat nove tehnologije, ali i kao rezultat nove radne prakse. Na tržištu rada pojavljuju se nova zanimanja, postojeća se brzo mijenjaju, a neka iščezavaju. Sve ovo nameće potrebu za novim znanjima, vještinama i sposobnostima/kompetencijama, koji će nam omogućiti da maksimalno koristimo mogućnosti i usluge koji nam stoje na raspolaganju kao pojedincima, da djelotvornije obavljamo svoj posao i da održavamo svoju zaposlivost tokom cijelog života. 

 

Skoro svakog dana naučimo nešto novo – to može da bude veoma malo, ali predstavlja dodatak različitim novim znanjima i vještinama. Nekada takva saznanja stičemo u školi, odnosno na fakultetu, a ponekad iskoristimo priliku da pohađamo obuku koja se nudi na našem radnom mjestu – recimo neki kratak kurs ili neka “obuka uz posao” kako da se koristi određeni dio nove opreme. S vremena na vrijeme, sami učimo putem interneta, ili računarskih paketa, ili pak drugih sredstava masovne komunikacije, a ponekad jednostavno učimo od prijatelja, kolega i članova porodice.   

 

Kako se u sve pomenuto uklapaju kvalifikacije? Naime, ukoliko želimo da dobijemo potvrdu za ovakvo učenje, moramo da dobijemo sertifikat, odnosno diplomu koji će predstavljati dokaz onoga što smo kadri da uradimo.

Opširnije
28.04.2023.
VI sjednica Sektorske komisije za saobraćaj i komunikacije

VI sjednica Sektorske komisije za saobraćaj i komunikacije održana je 25. aprila 2023. godine u Ministarstvu prosvjete.

 

Sektorska komisija razmotrila je inicijativu za razvijanje kvalifikacije nivoa obrazovanja Doktor nauka - Saobraćaj i transport (nivo VIII) čiji je predlagač Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore. Članovi Sektorske komisije jednoglasno su dali pozitivno mišljenje o navedenoj inicijativi i uputili je Savjetu za kvalifikacije na dalje razmatranje.

 

Članovi Komisije razmotrili su standarde kvalifikacija nivoa obrazovanja Tehničar/Tehničarka drumskog saobraćaja (nivo IV1) i Vozač/Vozačica motornog vozila (nivo III). Standard kvalifikacije nivoa obrazovanja Tehničar/Tehničarka drumskog saobraćaja urađen je na osnovu standarda stručnih kvalifikacija: Tehničar/Tehničarka za transport tereta u drumskom saobraćaju, Tehničar/Tehničarka za prevoz putnika u drumskom saobraćaju, Tehničar/Tehničarka za bezbjednost drumskog saobraćaja, Tehničar/Tehničarka za logistiku i intermodalni transport, Vozač/Vozačica motornog vozila za transport tereta, Vozač/Vozačica motornog vozila za prevoz putnika i Pomoćnik/Pomoćnica u drumskom saobraćaju. Na osnovu ovog standarda kvalifikacije nivoa obrazovanja biće urađen obrazovni program Tehničar drumskog saobraćaja (nivo IV1). Na osnovu standarda kvalifikacije nivoa obrazovanja Vozač/Vozačica motornog vozila (nivo III), koji je urađen na osnovu standarda stručnih kvalifikacija: Vozač/Vozačica motornog vozila za transport tereta, Vozač/Vozačica motornog vozila za prevoz putnika i Pomoćnik/Pomoćnica u drumskom saobraćaju, biće urađen obrazovni program Vozač motornog vozila (nivo III).

 

Nakon razmatranja, članovi Sektorske komisije jednoglasno su dali pozitivno mišljenje o navedenim standardima kvalifikacija nivoa obrazovanja i uputili ih Savjetu za kvalifikacije na dalje razmatranje.

Opširnije
11.04.2023.
XIII sjednica Sektorske komisije za inženjerstvo i proizvodne tehnologije

XIII sjednica Sektorske komisije za inženjerstvo i proizvodne tehnologije održana je 10. aprila 2023. godine u Ministarstvu prosvjete.

 

Članovi Sektorske komisije razmotrili su sledeće standarde zanimanja iz podsektora Mašinstvo: Zavarivač/Zavarivačica (nivo III), Bravar/Bravarka (nivo III) i Pomoćnik/Pomoćnica bravara (nivo II). Na osnovu navedenih standarda zanimanja i istoimenih standarda stručnih kvalifikacija biće urađen obrazovni program Bravar-Zavarivač (nivo III).

 

Sektorska komisija dala je pozitivno mišljenje o navedenim standardima zanimanja i uputila ih Savjetu za kvalifikacije na dalje razmatranje.

Opširnije
22.03.2023.
XIII sjednica Sektorske komisije za zdravstvo i socijalnu zaštitu

XIII sjednica Sektorske komisije za zdravstvo i socijalnu zaštitu održana je 21. marta 2023. godine u Ministarstvu prosvjete.  

 

Sektorska komisija razmatrala je standard stručne kvalifikacije Saradnik/Saradnica u socijalnoj inkluziji (nivo IV1) iz podsektora Socijalna zaštita. Standard stručne kvalifikacije Saradnik/Saradnica u socijalnoj inkluziji (nivo IV1) urađen je na osnovu istoimenog standarda zanimanja. Na osnovu ovog standarda stručne kvalifikacije biće urađen program obrazovanja Saradnik u socijalnoj inkluziji (nivo IV1).

 

Nakon razmatranja, članovi Sektorske komisije jednoglasno su dali pozitivno mišljenje o navedenom standardu stručne kvalifikacije i uputili ga Savjetu za kvalifikacije na dalje razmatranje.

Opširnije